Volkshulp 2000 doen presies dit wat die naam sê: 

 

              "Ons verleen hulp aan volksgenote in nood"

 

 

Volkshulp 2000 is:

 

- Ons volksgenote se eie welsyns-instelling

 

- Reeds op 21 Julie 1991 gestig

 

- Soewerein, onafhanklik en staan volwaardig op sy eie bene

 

- Volledig VOLKSBESIT en donateurs is die EIENAARS daarvan, dit wil sê

    

  daar word aan die grondbeginsels soos in die Grondwet vervat,

 

  voldoen en ook nagekom

 

- Net afhanklik van sy donateurs en geen staatsubsidie is ter sprake nie

 

- Nie partypolities verbind nie en is ook nie aan ‘n spesifieke kerklike

 

   denominasie gebonde nie

 

 

 

 

 

 

Sien wie is tans aanlyn en waar in die wereld is hul