Met saamwerk sal ons streef om tot eer van God te leef

Volkshulp 2000 het op 21 Julie 1991 tot stand gekom om:

  • - voedsel, klere en ander lewensmiddele by volksgenote te versamel en onder minder bevoorregte en hulpbehoewende volksgenote te versprei;
  • - waar moontlik werksgeleenthede vir volksgenote te skep; en
  • - om volksgenote te help om werk te vind.

Lees meer

Meer oor Volkshulp2000

Donasies

Volkshulp 2000 is dankbaar dat dit deur die ruimhartigheid van skenkers, volgens state, 8000 volksgenote gedurende 2014, van kospakkies en ander lewensmiddele kon voorsien. Die waarde van die skenkings word op 1,4 miljoen Rand geraam.

Volkshulp 2000 is ‘n organisasie sonder winsbejag en is onder registrasienommer 004-086NWO by die Department Sosiale Dienste geregistreer.

In teenstelling met talle nagvlugvlinder ondernemings en gokkers wat kwansuis ook mense wat in nood is help en dan met die hulpgeld en goedere op vlug slaan, het Volkshulp 2000 binne sy organisasie, tans meer as 30 werkgeleenthede geskep en sodoende ‘n bietjie verligting aan werklose volksgenote help bring.

Finansiele Skenkings

Namate Volkshulp 2000 se werksaamhede uitbrei, word die bystand vereistes wat aan die beweging gestel word, al hoe groter. Hierdie vereistes word ook al hoe duurder en daarom het Volkshulp 2000 steeds meer geld nodig om sy taak mee uit te voer.

U word hiermee vriendelik tog dringend versoek om as dit enigsins moontlik is, ook geldelike bystand aan Volkshulp 2000 te verleen.

‘n Debietorder vorm is beskikbaar vir U gemak indien U ons moontlik finansieel kan bystaan.

Volkshulp 2000 bedank u by voorbaat vir u toegeneentheid om ons in ons uiters noodsaaklike werksverrigting te ondersteun.

Laai vorm hier af

Goedere Skenkings

Alle skenkings soos kos, klere, meubels, ens. sal ook waardeer word. Kontant skenkings kan in Volkshulp 2000 se bankrekening nr:0010176514 by Absa se Ben Swartstraat tak (632005) inbetaal word. Kontant skenkers kan op aanvraag van elke belastingjaar, belastingafslag sertifikate vir sodanige kontant skenkings aanvra

As u reeds ‘n skenker is, bring asseblief die noodkreet van Volkshulp 2000 onder die aandag van familie en vriende.

Nogmaals baie dankie aan diegene wat reeds aan Volkshulp 2000 hulp verleen het en steeds met die hulpverlening voortgaan. Volkshulp 2000 se geouditeerde state is beskikbaar ter insae.

Radio Pretoria Werksgeleenthede

Beskikbaarheid

Die werksgeleenthede word elke Woensdag oggend om 9:35 op Radio Pretoria uitgelees. Daarna word dit hier geplaas.

Bystand

Skakel ons vir gereelde bystand deur ons Kontak vorm in te vul. Volkshulp 2000 poog om Afrikanders in nood met die nodigste by te staan en te help waar ons kan.

Versprei die woord

Klik die knoppie hieronder om die bladsy met jou vriende te deel.

.Volkshulp 2000 Algemene Nuus

Beskikbaarheid

Keer gereeld terug na die seksie vir algemene nuus en opdaterings. Ook die onderwerpe waaroor oom Jaap in die verlede oor gesels het oor Pretoria FM sal nou hier beskikbaar gestel word.

Bystand

Skakel ons vir bystand deur ons Kontak vorm in te vul. Volkshulp 2000 poog om Afrikanders in nood met die nodigste by te staan en te help waar ons kan.

Terugvoer

Lewer u kommentaar deur te "comment" op die geskrewe stukke.
Enige kommentaar sal waardeer word.

Versprei die woord

Klik die knoppie hieronder om die bladsy met jou vriende te deel.

.